Publikacja pokonferencyjna – GAMBIT Mazowiecki – działania wdrożeniowe w regionie radomskim. Konferencja odbyła się w 2011 roku. W jej wyniku powstały dwie prace, które systematyzują zagadnienia BRD i ich wdrożenie, przede wszystkim w systemie oświaty.
Działania zmierzające do ciągłego zmniejszania liczby wypadków i ich ofiar są obecnie swego rodzaju oczywistością. Wynika to z przekonania, że koszty społeczne i gospodarcze wypadków drogowych nie mogą być traktowane jako naturalna konsekwencja rozwoju motoryzacji. Materiały konferencyjne zawierają wiele przykładów działań zapobiegawczych i naprawczych w BRD. Na próżno jednak szukać podpowiedzi samorealizujących się rozwiązań. Każdy program to swoisty katalog problemów, ale bez instrukcji ich skutecznego wdrożenia w konkretnych okolicznościach. Publikacja ma za zadanie pogłębienie wiedzy, ugruntowania świadomości na temat zagrożeń BRD i sposobów ich redukcji w regionie radomskim.