Procedura odwoławcza

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny w terminie 14 dni i od daty egzaminu, do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania. Skargi można  składać w sekretariacie Ośrodka – pokój nr 26.

W ramach nadzoru nad przebiegiem procesu egzaminowania wszyscy zatrudnieni egzaminatorzy podlegają okresowej kontroli wewnętrznej.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dot. przebiegu egzaminu prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu WORD.
Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać:

  • dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
  • egzaminator nadzorujący,
  • osoba upoważniona przez Marszałka Województwa,
  • osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu.