Rezygnacja z terminu egzaminu

Wojewódzki Ośrodek  Ruchu  Drogowego w Radomiu informuje, iż zgłoszenie rezygnacji z wyznaczonego wcześniej  terminu egzaminu może być przyjęte, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, w formie pisemnej osobiście lub faxem (Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r – Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 476).

Uwaga!

Wnioski załatwiane są na bieżąco w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Formularz rezygnacji z terminu egzaminu