Wyznaczenie terminu egzaminu dla kategorii C, C+E i D – orzeczenie psychologiczne

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. ) osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C, C+E i D przed wyznaczeniem terminu egzaminu zobowiązane są przedłożyć orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.