Statystyki

INFORMACJA

Odpowiadając na zapytania i wątpliwości dotyczące udzielania informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów wyjaśniam, iż takie dane statystyczne przekazujemy podmiotom określonym w § 37.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206)  oraz na pisemny wniosek ośrodków szkolenia kierowców, jednak wyłącznie w zakresie danych, które dotyczą działalności tego ośrodka.

W szczególności WORD nie udostępnia ośrodkom szkolenia danych o charakterze porównawczym.