Rezygnacja z egzaminu

Rezygnacja może być zgłoszona osobiście lub drogą elektroniczną nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Uwaga!
Wnioski załatwiane są w godzinach urzędowania WORD Radom.

Proszę wypełnić wszystkie poniższe pola (w polu UWAGI proszę wpisać proponowany nowy termin egzaminu):

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WORD w RadomiU w celu rezygnacji z wybranego wcześniej terminu egzaminu na prawo jazdy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  z siedzibą w Radomiu przy ul. Suchej 13.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych WORD Radom, ul. Sucha 13, 26-600 Radom lub adresem email: iod@word.radom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezygnacji z terminu egzaminu, na który został/a Pan/Pani zapisana na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.
5) Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas realizacji powyższego celu.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) WORD wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych, aby móc wykonać czynności umożliwiające realizację powyższego celu. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani rezygnacji z wyznaczonego wcześniej terminu egzaminu.
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Kwiecień 2024
PWŚCPSN
« Mar   Maj »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
najbliższe terminy egzaminów zapis na egzamin państwowy z prawa jazdy Termin odbioru prawa jazdy
Punkty karne
link do Mazowieckiej Rady BRD
link do strony krajowej rady BRD