Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego -w tym edukacja jego najmłodszych uczestników -to priorytet w działaniach Mazowieckiej Rady  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz mazowieckich WORD-ów. Dlatego sfinansowaliśmy druk podręcznika dla nauczycieli w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Przekazując Państwu tę publikację, liczymy na to, że scenariusze, informacje, konspekty i porady w niej zawarte pomogą w przygotowaniu, a potem w realizacji zajęć. Doceniamy i szanujemy Państwa wysiłki. Bez Waszego entuzjazmu na naszych drogach byłoby więcej nieszczęść i wypadków. A naszym celem jest ich niwelowanie.