Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym w Galerii Słonecznej, w Radomiu, ul. Chrobrego 1 (parter), do 22 września 2017 lub do wyczerpania limitu miejsc. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Informacyjnym w Galerii Słonecznej.

Konkurs odbędzie się w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu, 1 października 2017, o godz. 10.00. Obecność rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Konkursu obowiązkowa.

Karta zgłoszenia

Regulmin Moje pierwsze prawo jazdy