W lipcu br. odbyły się pierwsze zajęcia w kąciku BRD dla pacjentów Oddziału Chirurgii Dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Zajęcia przeprowadzili: st. sierżant Renata Gawryś z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu oraz Andrzej Majewski i Michał Maślak – egzaminatorzy nadzorujący WORD w Radomiu. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uruchomienie przez WORD w Radomiu pierwszego na Mazowszu kącika BRD odbyło się 5 czerwca br. W uroczystym otwarciu uczestniczył Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Pomieszczenie zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny, zakupiono fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znaki drogowe, książki i gry dla dzieci o tematyce BRD. Na oddziale chirurgii przebywają dzieci, które ucierpiały w wypadkach drogowych i podczas takich zajęć propagowane mają być dobre postawy na drogach oraz przepisy ruchu drogowego. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych użytkowników dróg są naszym priorytetem i mamy nadzieję, że wspólne starania w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach.