Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami     (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu(Dz. U. z 2013 r. poz. 9) od 1 lipca 2015 roku WORD w Radomiu przeprowadza kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

  1. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii jest przeznaczony dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały od starosty stosowne skierowanie.
  2. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu przy ul. Suchej 13.
  3. Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych – 2 dni po 8 godzin dziennie.
  4. Koszt szkolenia wynosi brutto 500 zł.  Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto: Bank PKO Bank Polski w Radomiu nr 57 1020 4317 0000 5702 0436 7983, tytułem: imię i nazwisko – kurs reedukacyjny.
  5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z ukończonego kursu jest obecność na wszystkich zajęciach.
  6. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest wystawione przez WORD w Radomiu, zaświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r.

KONTAKT

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 48 3314163, 48 3314183
  • osobiście
  • e-mail: brd@word.radom.pl

 

Do pobrania: