11 stycznia 2018 r. w WORD w Radomiu odbyło się spotkanie, na którym zostały podsumowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzone w 2017 roku wspólnie z Komendami Policji z subregionu radomskiego. W spotkaniu uczestniczyli: nadkom. Dariusz Szymański Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu wraz z podinsp. Dariuszem Frączkiem Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu, nadkom. Sylwester Kacprzak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  zs. w Radomiu, nadkom. Robert Faryna Komendant Powiatowy Policji w Grójcu, mł. insp. Robert Galas I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku wraz ze st. asp. Tomaszem Bąkiem p.o. Kierownika Ruchu Drogowego KPP w Lipsku

Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Dariusz Piątek Dyrektor radomskiego WORD-u podziękowali uczestnikom spotkania za wspólnie przeprowadzone w 2017 roku akcje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród najmłodszych i niechronionych użytkowników dróg.  Dyrektor Dariusz Piątek podkreślił, iż w 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, której celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży szkolnej jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku, wspólnie z policją odwiedziliśmy 66 szkół z subregionu radomskiego i przekazaliśmy ponad 13 tysięcy zestawów odblaskowych. Natomiast akcje „Wyprawka pierwszoklasisty” radomski WORD w 2017 roku zorganizował w 76 szkołach, podczas których do uczniów klas pierwszych trafiło 4175 specjalnych zestawów odblaskowych.

Podczas spotkania Rafał Rajkowski oraz Dariusz Piątek wręczyli przedstawicielom policji z Radomia, Grójca, Lipska i Zwolenia urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości. Zakup alkomatów Promiler Iblow jest wynikiem  dobrej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.