Zapraszamy Ośrodki Szkolenia Kierowców do udziału w akcji „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”, która odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 12.00 na placu manewrowym WORD w Radomiu ul. Radomskiego 1. Jest to kampania realizowana w ramach projektu B&N czyli B – jak bezpieczny, N- jak niechroniony, która w 2016 roku zainicjowana została przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Na pojazdach OSK zostaną umieszczone naklejki (format A5) symbolizujące ww. akcję, której celem jest zwrócenie kierującym pojazdami uwagi, aby zachowali szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych.
Zgłoszenia przyjmowane są w WORD ul. Sucha13 w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 48 3898110