Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, iż z dniem  10 kwietnia 2019r wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A1, A2 AM.

Od dnia 10 kwietnia egzaminy będą odbywać się na placu targowym w Kozienicach przy ul. Bohaterów Getta 6a.

W związku z remontem placu przy ul. Radomskiego 1 w Radomiu egzaminy praktyczne na kat A, A1, A2 zostaną wznowione od 23 kwietnia 2019r.