Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 30 listopada 2022 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.), WORD w Radomiu wstrzymuje do odwołania przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.