Szkolenie zmniejszające punkty karne

  WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RADOMIU ORGANIZUJE SZKOLENIA, KTÓRE POZWOLĄ PAŃSTWU ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH

  1. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne.
  2. Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
  3. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia posiadanych punktów o sześć (z mandatu najstarszego).
  4. Szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika (1000zł).
  5. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
  PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  l.p Temat Czas Forma prowadzenia Środki dydaktyczne Prowadzący zajęcia
  1. Zasady i przepisy ruchu drogowego 2 godz.       Wykład Prezentacja; studium przypadku Policjant komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie 2 godz. Film lub prezentacja
  3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 2 godz. Film lub prezentacja
  4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem 2 godz. Film lub prezentacja Psycholog transportu
  5. Awaryjne hamowanie przy prędkościach:

  1.     30 km/h

  2.     50 km/h

  Niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez WORD osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy

  1 godzina wykładu = 45 minut

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 48 3314163,48 3314183, 691151152
  • osobiście
  • e-mail: brd@word.radom.pl

  Do zapisu na szkolenie niezbędna jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia oraz potwierdzenie przelewu/wpłaty.

  Numer konta dostępny jest w cenniku

  Do pobrania: