Szkolenie zmniejszające punkty karne

  • wtorek 7 Grudzień 2021

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RADOMIU ORGANIZUJE SZKOLENIA, KTÓRE POZWOLĄ PAŃSTWU ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH.1. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne.
2. Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
3. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia posiadanych punktów o sześć (z mandatu najstarszego).
4. Szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika (350 zł).
5. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
6. Przekroczenie limitu 24 punktów powoduje skierowanie na powtórny egzamin.

SZEŚCIOGODZINNY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

a) przyczyny wypadków w drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,
b) prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
c) psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem drogowym.

KONTAKT

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 48 3314163, 48 3314183
  • osobiście
  • e-mail: brd@word.radom.pl

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przeprowadzania egzaminów i szkoleń w trakcie trwania epidemii COVID-19

Do pobrania: