Szkolenie zmniejszające punkty karne

  WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RADOMIU ORGANIZUJE SZKOLENIA, KTÓRE POZWOLĄ PAŃSTWU ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ PUNKTÓW KARNYCH.1. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty karne.
  2. Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
  3. Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia posiadanych punktów o sześć (z mandatu najstarszego).
  4. Szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika (350 zł).
  5. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
  6. Przekroczenie limitu 24 punktów powoduje skierowanie na powtórny egzamin.

  SZEŚCIOGODZINNY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  a) przyczyny wypadków w drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,
  b) prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
  c) psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem drogowym.

  KONTAKT

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerem: 48 3314163, 48 3314183
  • osobiście
  • e-mail: brd@word.radom.pl

   

  Do pobrania: