Zapraszamy kierowców z subregionu radomskiego, w wieku 18 -24 lata oraz 55 i więcej lat, do udziału w bezpłatnym szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy na torze w Modlinie.

Termin szkolenia: 15  czerwca br. – brak wolnych miejsc, 16 czerwca br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zapewnia transport i wyżywienie.

Zapisu na szkolenie można dokonać w siedzibie WORD w Radomiu ul. Sucha 13, w godz. 8.00 – 16.00.