Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenie dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 poz. 151 z póź. zm.) będą sprawdzać niezbędne umiejętności ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzaminowanie uczniów przez nauczyciela w zakresie karty rowerowej jest możliwe pod warunkiem ukończenia specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ruchu drogowego, organizowanego nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Celem wymaganego przepisami szkolenia jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerów, jak również zapoznanie z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz z zasadami kryteriów egzaminowania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo potwierdzone będzie wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Szkolenia organizowane będą w siedzibie MSCDN w Radomiu (ul. Kościuszki 5a) w terminach ogłoszonych na stronie internetowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej na adres MSCDN w Radomiu.

Osoba prowadząca szkolenie: Maria Krzak – metodyk MSCDN – tel. 048 362 15 79.

Pliki: