Instrukcja zapisu na egzamin on-line poprzez portal InfoCAR

 1. Aby dokonać rezerwacji egzaminu należy wejść na stronę info-car.pl i dokonać logowania na stronie. Wybierając z głównego menu funkcję „Zaloguj się” przechodząc do ekranu logowania.

W polu email należy podać adres email, dla którego wcześniej zostało utworzone konto oraz wypełnić pole hasło i uruchomić funkcję „Zaloguj się”.

  Rys. 1 Logowanie do portalu InfoCar

 

Potwierdzeniem zalogowania się będzie informacja  w prawym górnym rogu ekranu wyświetlająca login zalogowanego użytkownika

Rys. 2 Widok zalogowanego użytkownika

 1. Aby dokonać rezerwacji egzaminu należy z strony głównej portalu wybrać zakładkę „Egzamin Państwowy na Prawo Jazdy”, zostanie wyświetlona podstrona „Egzamin na prawo jazdy – lista rezerwacji”, na której użytkownik będzie mógł obserwować proces zapisywania na egzamin.
 2. Aby dokonać rezerwacji należy przejść do zakładki „Egzamin na prawo jazdy rezerwacja terminu/ Rezerwuj termin”.

Rys. 3 Rezerwacja cz. 1

 

Do przeprowadzenia rezerwacji będą potrzebne:

 • Numer PKK, (nr. PKK powinien być w stanie zwróconym przez OSK tak aby podczas zapisu Ośrodek Egzaminacyjny mógł pobrać profil PKK i dokonać zapisu na egzamin.
  W przypadku braku możliwości PKK pobrania profilu PKK przez Ośrodek Egzaminacyjny rezerwacja może zostać odrzucona).
 • Numer PESEL.
 • Imię i Nazwisko osoby zapisywanej.

 

 1. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista dostępnych lokalizacji Ośrodków Egzaminacyjnych, należy wybrać lokalizację, w której chcemy dokonać rezerwacji.

Rys. 4 Rezerwacja cz. 2

 

 1. Wyświetlona zostanie lista kategorii – wybieramy kategorię.

Rys. 5 Rezerwacja cz. 3

 

 1. Wyświetlony zostanie harmonogram rezerwacji dla danego miesiąca, wolne terminy oznaczone są kolorem niebieskim. Wybieramy interesujący nas termin.

Rys. 6 Rezerwacja cz. 4

 1. Zostanie wyświetlona lista egzaminów wystawionych do rezerwacji online przez Ośrodek Egzaminacyjny. Dodatkowo przy egzaminach praktycznych wskazane jest miejsce egzaminowania (tu zaznaczone na czerwono). Należy wybrać termin i uruchomić funkcje „rezerwuję”.

Rys. 7 Rezerwacja cz. 4

Uwaga!!!.

Osoby zapisujące się na egzamin praktyczny w Radomiu proszone są o zwrócenie uwagi na wybór miejsca egzaminowania (Radom ul. Sucha 13 lub Radom ul. Radomskiego 1).

 1. Wyświetlona zostanie formatka do wypełnienia danych do rezerwacji. Należy wypełnić wszystkie pola i uruchomić funkcję „Rezerwuj termin”, rozpocznie się wstępna rezerwacja terminu

Rys. 8 Rezerwacja cz. 5

 

 1. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona informacja, że „Wybrany przez ciebie termin jest dostępny”, zostanie wyświetlony koszt egzaminu oraz formatka z wyborem formy płatności.

Należy zaakceptować regulamin i wybrać sposób płatności.
Do wyboru mamy dwie możliwość płatności:

 • Kartą płatniczą VISA i MasterCard (jest to rekomendowany przez nas sposób płatności ze względu na szybką odpowiedź z banku o rozliczeniu transakcji),
 • eprzelewem.

Rys. 9 Rezerwacja cz. 6

 

 1. W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o wybór rodzaju karty płatniczej lub rodzaju banku, po dokonaniu wyboru zostaniemy przekierowani na stronę banku i poproszeni podanie danych potrzebnych do wykonania płatności. Po pozytywnym przeprowadzeniu płatności rezerwacja łącznie z potwierdzeniem płatności zostanie wysłana do Ośrodka Egzaminacyjnego. Operator systemu w Ośrodku Egzaminacyjnym będzie mógł dokonać zapisu na egzamin.
  W zależności od wybranej metody płatności oczekiwanie na rozliczenie płatności może się wydłużyć do 48 godz. W przypadku płatności kartą płatniczą rozliczenie występuje od razu.

 

 1. W zakładce „Egzamin na prawo jazdy – lista rezerwacji” możemy obserwować co aktualnie dzieje się z naszą rezerwacją.

Rys. 10 Lista rezerwacji.

Na podstronie z rezerwacjami możemy podejrzeć status aktualnej rezerwacji:

 • Jaki egzamin i na kiedy,
 • Proces zapisu,
 • Dane osoby zapisywanej,
 • Status rezerwacji, o Wybór terminu, o Potwierdzenie w WORD dostępności terminu, o Status płatności, o Status zapisu na egzamin.
 • Istnieje możliwość anulowania terminu egzaminu do 2 dni przed egzaminem.

 

 1. W chwili potwierdzenia zapisu przez WORD wyświetlona zostanie informacja „Zostałeś zapisany na egzamin”. Zostanie wysłana informacja na adres email wraz z potwierdzeniem zapisu. Potwierdzenie zapisu będzie też można pobrać w zakładce „Egzamin na prawo jazdy – lista rezerwacji” uruchamiając funkcję „Pobierz potwierdzenie zapisu”.