Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zaprasza przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców na spotkanie robocze, które odbędzie się 26.04.2019 r. ( piątek) o godz. 12:00 w Radomiu w siedzibie WORD przy ul. Radomskiego 1.
Tematem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.
Serdecznie zapraszamy.