Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z partnerami projektu: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu oraz  Introduction to Higher Level zapraszają Instruktorów Nauki Jazdy i Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców na Wojewódzką Konferencję Szkoleniową Higher Level on Training 2017
W formule Masters lub Masters+ możesz połączyć udział w Konferencji z realizacją obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy – 2017.
Start Konferencji w piątek, 5 grudnia od 9:00 – WORD Radom, ul. Sucha 13, sala nr 6.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.