26 maj kampania gościła w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Ciepielowie. Akcją objęci byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wraz z Policją, Strażą Pożarną i WORD w Radomiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy odblaskowe.